actividadesmultimediaartistascontactoenlacesbarconxin
catalð
imatge
exposició

DIARI INTERMITENT
BENXAMÍN ÁLVAREZ

La Grey, Carrer de Sant Llorenç, 3, 43003 Tarragona
del 5 d'octubre al 16 de novembre de 2019

 
 

"La vida és tot allò que passa mentre nosaltres fem altres plans". Aquesta sàvia sentència sol atribuir-se al músic John Lennon, però la podem trobar, més o menys amb les mateixes paraules i intencions, en una biografia del pintor Chaim Soutine, en una entrevista televisiva a John Coltrane o en un poema de Pessoa. En temps d'Internet, l'autoria i les sorpreses poden multiplicar-se de forma exponencial, però no necessàriament resten interès a la cita. La creació artística ha pendolat entre punts extrems i antagònics (des de l'art pour l'art al panfletarisme) però hi ha un format (just a la vertical del moviment oscil·lant) vàlid tant per a les disciplines literàries com les plàstiques, que ens regala un contacte, brillant com sempre ho és l'equilibri, entre allò que anomenem "el món real" i el món de l'art: el diari.

Benxamín Álvarez, dibuixant extraordinari i ubèrrim, ha practicat aquest gènere des de sempre. I més intensament en temps convulsos. Una mostra selecta del seu treball i de la seva suggerent i personalíssima mirada a ambdós móns la podrem gaudir, aquesta tardor, en un espai també singular, La Grey de Tarragona.

http://www.thegreysquare.org