actividadesmultimediaartistascontactoenlacesbarconxin
catalð
exposició
"BARCELONA EMERGENTS-2014"
 
 

Des de la seva gestació, ja fa més de quinze anys, La Xina A.R.T. ha tingut entre les seves dèries més remarcables la de voler ser una plataforma de projecció dels treballs dels artistes més joves de la ciutat i el país. Aquests hi ha pogut participar en diferents propostes i modalitats, des de les exposicions col·lectives d’arts plàstiques més convencionals als concursos de performance més vocacionalment trencadors (Houdini Performance Festival). Hem acollit nous creadors a festivals de cinema d’animació estiuencs (Xinaxittà) i a certàmens musicals de caràcter anual (La Xina Sona). És, però, la convocatòria “Sortida d’emergència” (2011) la que permet cristal·litzar i formatejar aquells desitjos i iniciatives precedents. En els dos anys que ha funcionat aquesta iniciativa, vàrem poder gaudir del treball més fresc d’una dotzena de nous artistes que van ser seleccionats pels que llavors eren llurs professors.
“Barcelona emergents” vol ser el continuador natural d’aquella proposta però canviant-hi el format, es a dir, convertint-se en concurs públic. “Barcelona emergents” és una iniciativa que ha volgut donar suport, visibilitat i difusió a l’obra de tots els joves creadors que estan acabant els seus estudis als principals centres d’ensenyament artístic de Barcelona i de Catalunya. En aquesta segona edició (que porta el paradoxal número 3 després de l’epígraf, ja que en la temporada precedent, com en aquesta, es van realitzar dues mostres consecutives) han estat seleccionades les obres de dos joves creadores, Irena Visa i Mariko Kumo, selecta representació de totes les propostes presentades, que ens ofereixen, durant aquest primer mes estiuenc, la més granada creació germinal barcelonina.