activitat

presentació del llibre Kanîbal'hopox
9 de juliol de 2009 a les 19'30h.

 
 

Kanibal'hopox, xarxa europea d'espais de creació, ha nascut amb el propòsit de fer visible una xarxa ja existent d'espais de creació i producció artístiques dirigits i gestionats per artistes, que conformen des de fa anys un espai europeu d'intercanvi i exhibició d'art contemporani.

La xarxa ha estat promoguda per La Xina A.R.T. i inicialment formada pels espais Imerge (Porto), 4,Barbier (Nîmes), Meno Parkas (Kaunas), La Xina A.R.T. (Barcelona) i el TPK (L'Hospitalet).

Aquest llibre que ara presentem, i que recull aportacions de cada un dels col·lectius, respón a la voluntat de la xarxa de donar-se a conèixer i treballar així per la construcció d'un espai artístic europeu en diàleg amb la política cultural.