exposició
Ricard Aymar / (-a)
del 15 de gener al 14 de febrer de 2009
 
 

Tombo el tinter:
la sang esborra
l'ombra del teu nom
-la seva llum m'escola.

Maria-Mercè Marçal
La germana, l'estrangera

Solemne irreverent, Ramón Gómez de la Serna, en una de les seves gregueries , va dir: "El panegíric sembla comestible, però no ho és". Sense intenció d'esmenar el mestre cal dir, però, que poques coses han donat més fruit i profit, en el camp de la creació, com la mort. Un altre gran sorneguer, Chesterton, va deixar dit que únicament són tres els temes veritablement importants sobre els quals es pot parlar, "la mort, el sexe i el cricket". Molt cops l'humor no és res més que l'exquisidesa de la desesperació. Aquest és un sentiment, germà del dolor, la ràbia i el dol que ha estat, amarg o lúcid, port de partida per la composició d'elegies, rèquiems, coples, màscares i pavanes. Mozart o Mompou, Goya o Basquiat, Dylan Thomas o Lorca o la ja recitada Marçal, són línies de la llista inacabada de sentits exemples.  

En aquest treball molt personal, de recerca introspectiva i emotivitat tàctil, Ricard Aymar , que ja portava temps donant-li voltes, ens presenta un caramull de sentiments sobre la mort (i la vida) en format de llibre d'artista. Produït i editat per 100 Titres , el llibre s'ha presentat a la fira Pages de Paris el passat novembre. El recull de dibuixos que l'artista ha creat exclusivament per aquest projecte és acompanyat per un poema de Gregor Asch dedicat, com l'obra gràfica, a Ana Belda (Goodboy) , morta tràgicament a Brasil el 2006.  

Tot plegat d ó na com a resultat una acuradíssima edició, cuidada fins al més mínim detall, feta entre Barcelona, Brussel·les i Brooklyn, amb un tiratge limitat de 20 exemplars, numerats i firmats per l'autor i acompanyats d'un dibuix original. Ara, il·lustre ex combatent de La Xina A.R.T. , Ricard Aymar presenta a la nostra ciutat el llibre (-a), punt de partida d'una exposició on mostra obra sobre paper i treballs escultòrics recents. Podeu començar a tastar-ho a l'adreça virtual:

http://web.mac.com/ricard.aymar