exposició
Panoramic
Bruno D'Abrigeon, Marie-Dominique Bidard, Clarbous, Bernard Fabvre, Ludovic Isidore, Elisabeth Krotoff, Dominique Nicolas, Martine Saurel, Helga Stüber, Christelle Teissèdre
del 15 de novembre al 15 de desembre de 2007
 

PANORAMIC és el títol de la nova exposició que el col·lectiu 4BARBIER de Nimes presenta a La Xina A.R.T.

Si un vol veure el mon solsament cal que faci un gir de 360º.
Si el vol entendre ha de fer les voltes necessàries fins marejar-se.

Jean Vigo

Panoramic no és un tema o una idea imposada als artistes, encara que les seves obres s’han elaborat particularment per aquesta exposició. Es un títol que agrupa una producció d’obres de una gran diversitat de pràctiques i de materials, però on sempre emergeix una presencia retiniana i cerebral. Obres que permeten descobrir desenvolupaments diferents, punts de vista diversos, invitacions múltiples, que ens pregunten sobre una pluralitat de temes trobats dins de la complexitat del nostre mon contemporani. Aquestes obres no tenen vinculació entre elles, tot i això la cohabitació forma un conjunt que se canvia en un objecte d’atenció i de reflexió. Una exposició amb una escenificació de pintura, escultura, instal·lació, dibuixos, (etc) que imposa desenvolupa l’acte de percebre.
Panoramic és una referència a l’ull que, en una posició rotativa, fa un escombrat selectiu d’algunes preocupacions engendrades por una societat cada cop més hiper tecnològíca.